...
Afsluttende eksamen
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Afsluttende eksamen produktionsassistent


For specialerne produktionsassistent, døre og vinduer, produktionsassistent, massivtræsmøbel og plademøbel finder den afsluttende eksamen sted i den sidste skoleperiode. Eksamensbekendtgørelsen finder anvendelse.

Eksamen består af projektopgaver i form af dokumentation og det praktisk udførte arbejde i elevens to valgfri specialefag.

Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Prøven bedømmes samlet af en lærer udpeget af skolen og 2 censorer udpeget af det faglige udvalg. Eleven har bestået, hvis karakteren er mindst 2.
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes