...
EUX maskinsnedker
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Velkommen
EUX maskinsnedker

EUX Maskinsnedker er en uddannelse for dig, som er engageret og talentfuld og som har forudsæt-ningerne for at kunne vælge en videregående ud-dannelse, når du er færdig med din EUX erhvervs-uddannelse.

Med EUX Maskinsnedker kombinerer du både en gymnasial- og en erhvervsuddannelse, som teo-retisk og praktisk giver dig rigtig gode forudsæt-ninger for en videregående uddannelse, som for eksempel Byggetekniker, Kort- og landmåletekniker, Eksport og teknologi, Produktionsteknolog, Byg-ningskonstruktør eller Ingeniør.

Det er og har altid været et stærkt karrieretræk, at sikre sig en erhvervsuddannelse forud for en vid-eregående uddannelse. Derfor er det sammensatte EUX forløb et godt alternativ til dig, der har ambi-tioner om mere end et svendebrev.

Varighed
Uddannelsen varer 4 år og 2 til 3 måneder. EUX er et komprimeret forløb, der stiller krav til dig om aktiv deltagelse og målrettet indsats. Forløbet vil give dig masser af udfordringer og længere sammenhæng-ende skoleforløb.

Adgangskrav
Du har afsluttet 9. eller 10. klasse, inden for det seneste år, med minimum karakteren 02 i dansk og matematik. Du starter på Grundforløb 1 (Gf1), hvor du har erhvervsfag og gymnasiale fag.

Er det over 1 år siden du har afsluttet 9. eller 10. klasse starter du på grund-forløb 2 (GF 2). Du skal have opnået C niveau i dansk, engelsk og sam-fundsfag. På GF 2 har du specifikke tømrer fag og gymnasiale fag.

Her kan du læse folderen om EUX maskinsnedker: http://www.epaper.dk/skivets/euxmaskinsnedkerb/

Nyheder
Kontakt
Skive Tekniske Skole - Træ

Billedgalleri
Billeder af svendene og deres usædvanlig flotte svendestykker. Der blev givet to sølvmedaljer til svendeprøven.
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes