...
Indhold og forløb
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Indhold og forløb møbelsnedker


Din alder og baggrund får betydning for, hvordan din uddannelse kommer til at se ud. Læs mere under Grundforløb øverst til venstre. Er du over 25 år, er der mulighed for afkortning af uddannelsen, hvis du opfylder bestemte kriterier.

Efter grundforløbet vil uddannelsen på hovedforløbet normalt have en varighed på 3 år og 6-9 måneder. Du vil i løbet af denne periode komme på skole 6 gange. På det sidste skoleophold afvikles svendeprøven, som består af både en skriftlig tegneprøve og en praktisk prøve.

Hovedforløbet består af følgende skoleophold: 

  1. skoleperiode (H1) 5 uger
  2. skoleperiode (H2) 5 uger
  3. skoleperiode (H3) 5 uger
  4. skoleperiode (H4) 5 uger
  5. skoleperiode (H5) 5 uger specialefag
  6. skoleperiode (H6) 5 uger svendeprøve

Forløb

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes