...
Industrioperatør
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Velkommen
Industrioperatør

Hvis du brænder for at udvikle dig fagligt og bringe nye kompetencer ind i dit arbejdsliv, er uddannelsen som industrioperatør måske noget for dig. Du har sikkert allerede nogle års erhvervserfaring inden for et af de håndværksmæssige fag eller i industrien, og nu er du klar til at tage det næste skridt.

På de to år, uddannelsen varer, kommer du til at stifte bekendtskab med en bred vifte af emner, der klæder dig bedre på til at betjene og overvåge produktionsanlæg i industrivirksomheder samt finde fejl og reparere anlæggene. 

Et andet vigtigt element i uddannelsen til industrioperatør er kvalitetskontrol. Under uddannelsen vil du komme til at stifte bekendtskab med de fem principper for Lean, herunder Kaizens principper for løbende forbedringer. Du bliver i stand til at stå for et tavlemøde, og du lærer om de fem S’er: Sortér, systematisér, systematisk rengøring, standardisering og selvdisciplin. Også værdistrømsanalyse, systematisk problemløsning og samarbejde og kommunikation er på skemaet under uddannelsen, og undervejs vil du opleve, at der bliver rig mulighed for at prøve din nyerhvervede viden og alle teorierne af i praksis. 

Som industrioperatør bliver du en værdifuld medarbejder, og du tilegner dig en viden og nogle kompetencer, der kan bruges inden for alle industrigrene. Det kan være i jern- og metal-, tekstil- og beklædning- eller træindustrien, inden for fødevarer, medicin, kabel og tovværk, møbler eller elektronik.

Nyheder
Kontakt
Skive Tekniske Skole - Træ

Video
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes