...
Specialpædagogisk Støtte
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Specialpædagogisk Støtte


SPS – SpecialPædagogisk Støtte er et tilbud til dig, hvis du har brug for ekstra hjælp. 

Selve hjælpen er afhængig af, hvad du har behov for, og hvilken uddannelse du skal gennemføre. Du kan få forskellige former for støtte, som du får på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.

Et specialpædagogisk støtteforløb kan for eksempel bestå i:

  • Særligt tilrettelagte undervisningsforløb
  • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning
  • Hjælpemidler og instruktion i brug heraf
  • Særligt udformede undervisningsmaterialer
  • Personlig assistance og sekretærhjælp.
  • Særlige vilkår og arbejdsformer i forbindelse med prøver og eksaminer


Sådan søger du

Du skal kontakte studievejlederen på skolen for at søge om specialpædagogisk støtte. Så vil du blive indkaldt til en samtale, hvor vi taler om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med at skulle i gang med en uddannelse og hvilke krav der stilles til dig på den uddannelse, du skal i gang med. Sammen udarbejder vi en udredning om støttebehov og ansøger om den aftalte støtte.

Spørgsmål du kan stille dig selv inden samtalen:

  • hvad kan du ikke i forhold til undervisningen på uddannelsen?
  • hvorfor du tror, at du ikke kan det?
  • hvilken støtte vil bringe dig i stand til at kunne det?

Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, skal du tage den med til samtalen.

Når du afslutter din uddannelse, eller hvis du afbryder den, kan du blive pålagt at aflevere et hjælpemiddel, der er anskaffet med tilskud med henblik på genanvendelse.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes