...
Indhold og forløb
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Indhold og forløb, EUX maskinsnedker


Uddannelsen varer 4 år og 2 til 3 måneder. EUX er et komprimeret forløb, der stiller krav til dig om aktiv deltagelse og målrettet indsats. Forløbet vil give dig masser af udfordringer og længere sammenhængende skoleforløb.

Forløb

Grundforløbet

EUX-grundforløbet er i forhold til ordinære grundforløb forlænget, og har en varighed på 40 uger.

Gymnasiale fag på grundforløbet
Grundforløb 1 (GF 1)  
• Dansk C
• Engelsk C
• Samfundsfag C
Grundforløb 2 (GF 2)
• Matematik C
• Fysik C
• Teknologi C

Hovedforløbet

I hovedforløbene vil de faglige kompetencemål (områdefag og specialefag) blive suppleret med gymnasiale fag. Hovedforløbene har en varighed på 65 uger.

Gymnasiale fag på hovedforløbene
• Dansk A
• Teknikfag B – Byggeri og energi 
• Engelsk B,
• Matematik B (Matematik A tilbydes som valgfag)
• Fysik B
• Kemi C
• Byggeteknologi B

Afsluttende prøve og eksamen

Uddannelsesforløbet afsluttes med en svendeprøve, og der vil i uddannelsen være eksamener i seks fag på gymnasialt niveau. Efter afsluttet uddannelse får eleven et svendebrev samt et EUX bevis med prøvekarakter og årskarakter.
 
 
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes