...
Indhold og forløb
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Indhold og forløb, produktionsassistent


Din alder og baggrund får betydning for, hvordan din uddannelse kommer til at se ud. Læs mere under Grundforløb øverst på denne side.

Voksenlærlinge og elever med afsluttet grundforløb starter på hovedforløbet, som har nedenstående 2 skoleperioder.
 1. skoleperiode (H1) 5 uger
  Tema:
  Produktionsassistent, døre og vinduer: Fremstilling af vinduer
  Produktionsassistent, massivtræsmøbler: Fremstilling af stol
  Produktionsassistent, plademøbel: Fremstilling af plademøbler med massive fronter
 2. skoleperiode (H2) 10 uger
  På denne skoleperiode vælges mindst to af nedenstående specialefag:
 

Produktionsassistent, døre og vinduer:
Udvendige vinduer og døre, avanceret niveau
Lim- og finerteknik, avanceret niveau
Overfladebehandling, avanceret niveau
CNC-programmering og bearbejdning, avanceret niveau
Styringsteknik
Robot-teknologi

Produktionsassistent, massivtræ/plade:
Plademøbler og massivt træ, avanceret niveau
Lim- og finerteknik, avanceret niveau
Overfladebehandling, avanceret niveau
CNC-programmering og bearbejdning, avanceret niveau
Design, produktudvikling og produktionsmodning, avanceret niveau
Styringsteknik
Robot-teknologi

 
Produktionsassistenterne kan frit vælge mellem de med + markerede

Forløb

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes