...
Du afslutter eller har afsluttet en 9. eller 10. klasse for under et år siden
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Du afslutter eller har afsluttet en 9. eller 10. klasse for under et år siden


Når du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet inden for 1 år, skal du begynde på grundforløbet. Grundforløbet består af grundforløb 1 (GF1) og grundforløb 2 (GF2).

Inden du starter på GF1, skal du vælge et hovedområde og en fagretning. GF1 varer ½ år. På GF1 får du kendskab til de forskellige uddannelser i fagretningen.

Opbygning af grundforløb 1 (GF1)

GF1 er delt op i hovedområder. Skive Tekniske Skole tilbyder to hovedområder:

  • Teknologi, byggeri og transport
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Hvert hovedområde er opdelt i fagretninger, som introducerer dig til forskellige uddannelser. En fagretning er et tema, der retter sig mod en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles.

Du kan se opdelingen nedenfor:

Hovedområde GF1

Fagretning

Hvis du fx vil være:

EUX muligt

Teknologi, byggeri og transport

Byggeri og indretning

Tømrer, møbelpolstrer, autosadelmager, snedker, maskinsnedker, elektriker, forsyningsoperatør


Ja

Teknologi, byggeri og transport

Mekanik og metal

Mekaniker, smed, værktøjsmager, industritekniker, teknisk designer, industrioperatør

 
Ja

Teknologi, byggeri og transport

Mad og service

Serviceassistent

Nej

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Mad og service

Gastronom, ernæringsassistent

Ja

Opbygning af grundforløb 2 (GF2)

I løbet af GF1 vælger du, hvilken uddannelse du vil tage og fortsætter på GF2. GF2 er målrettet den uddannelse, som du gerne vil tage. GF2 varer et halvt år. Når du har gennemført GF2, starter du på uddannelsens hovedforløb.

Adgangskrav

For at begynde på grundforløbet, skal du:

  • have mindst 02 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
  • være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse 

Hvis du ikke opfylder disse krav, kan du komme til en optagelsesprøve på Skive Tekniske Skole. Den består af en skriftlig prøve og en samtale.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes