...
Du er over 25 år
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Du er over 25 år


Er du fyldt 25 år, skal du starte på et særligt tilrettelagt forløb, der kaldes erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

EUV bygger på den uddannelse og den erfaring, du har i forvejen, og er som regel kortere end en erhvervsuddannelse for de helt unge. Jo flere relevante kompetencer du har i forvejen, jo kortere tid, tager din EUV.

Inden du starter, skal du kontakte en vejleder og have vurderet dine kompetencer for at finde ud af, hvad din uddannelse skal bestå af. Det kan enten være:

  • hovedforløb udelukkende med skoleforløb
  • hovedforløb både med skoleforløb og praktik som veksler
  • grundforløb, der varer fra 0 og op til 20 uger samt hovedforløb med både skoleforløb og praktik.

Det vil sige, at du starter enten på grundforløb eller hovedforløb. 

Adgangskrav

For at starte skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • du skal have afsluttet folkeskolen eller have modtaget tilsvarende undervisning
  • du skal have et gennemsnit fra folkeskolens afgangsprøve på mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik. 

Hvis du ikke opfylder disse krav, kan du komme til en optagelsesprøve på Skive Tekniske Skole. Den består af en skriftlig prøve og en samtale.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes