...
Elevrådet på Skive Tekniske Skole
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Elevrådet på Skive Tekniske Skole


Elevrådet på Skive Tekniske skole består af:

  • et overordnet elevråd, der er gældende for alle uddannelser på skolen
  • et elevråd gældende for HTX

Det overordnede elevråd varetager alle elevernes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser på institutionen.

Elevrådet har i samarbejde med skolens ledelse været med til at udvikle og forbedre inden for følgende områder – og der arbejdes forsat med flere af punkterne.

  • Skolens sundhedspolitik
  • De sociale/fysiske miljøer – herunder også indretning af erhvervskollegiet
  • Lektiecafe HTX
  • Fællesarrangementer/ fester HTX
  • Åbne værksteder efter skolens lukketid
  • Motion og bevægelse


Elevrådsmøderne vil blive afholdt på skolen og elevrådet kan booke lokaler på skolen efter behov.  Hvis elevrådet har behov for depotplads, så kan det tilbydes.

Organisationen Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) er af og for elever på teknisk skole og HTX. Du kan læse mere herom her.

Download filer
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes