...
Ny mesterlære
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Ny mesterlære


Hvis du gerne vil hurtigt i gang med praktisk arbejde, kan ny mesterlære være en mulighed for dig.

Ny mesterlære er en praktisk vej til at få en erhvervsuddannelse. Du begynder uddannelsen med at blive oplært i et fag på en arbejdsplads i stedet for at gå på skole. Den grundlæggende praktiske oplæring træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet.

På den ny mesterlære er det normalt hele det første år af din uddannelse, der foregår som praktisk arbejde hos mester. Der kan godt være korte skoleperioder indlagt, men du skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Din oplæring hos din mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet.

Efter den grundlæggende praktiske oplæring - altså i slutningen af året - bliver det afgjort, om du er klar til at gå i gang med hovedforløbet.

Uddannelsesaftale

For at komme i gang med ny mesterlære skal du have en skriftlig uddannelsesaftale med en virksomhed. Derefter laver skolen sammen med din mester og dig en uddannelsesplan for hele året. Planen beskriver, hvad du skal lære både praktisk og teoretisk. Der vil ofte indgå perioder på skole, men det vil være korte forløb. Hovedvægten ligger helt klart på praktisk arbejde i virksomheden.

Videre til hovedforløbet

Når det første års praktiske oplæring er ved at være slut, bliver du kompetencevurderet. Det vil sige, at skolen og virksomheden vurderer, om du er klar til at starte på uddannelsens hovedforløb. Du skal normalt løse en praktisk opgave, som indgår i vurderingen.

Hvis din viden er ok, får du et bevis fra skolen på, at du er godkendt til at gå videre med hovedforløbet. Bliver du ikke godkendt, ændrer man din uddannelsesplan og planlægger, hvordan du alligevel kan komme videre med din uddannelse.

Langt de fleste uddannelser

Langt de fleste erhvervsuddannelser kan tages som ny mesterlære, men der er enkelte undtagelser. Ny mesterlære findes ikke på uddannelserne til elektriker, flymekaniker, fotograf, laboratorietandtekniker, mejerist, serviceassistent, sikkerhedsvagt, skorstensfejer, urmager, veterinærsygeplejerske samt VVS-energiuddannelsen, film- og tv-produktionsuddannelsen og finansuddannelsen.

Få mere at vide

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du tale med en vejleder på Skive Tekniske Skole eller en vejleder fra dit lokale UU - Ungdommens Uddannelsesvejledning.

www.praktikpladsen.dk kan du finde ledige praktikpladser og se hvilke virksomheder, der er godkendt.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes