...
Talentforløb snedker
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Talentforløb snedker


Talentsporet indeholder samme grund- og erhvervsfaglige fag og har samme varighed som den ordinære EUD. Forskellen på talentsporet og den ordinære EUD er, at elever på talentsporet har hovedparten af deres fag på højere niveauer end det ordinære EUD-spor.

Hvilke fag talenteleverne skal tage på højere niveau er på forhånd defineret af det faglige udvalg. Det betyder, at der stilles skærpede krav til elevernes bredde og dybde af kompetencer i hovedparten af fagene. Formålet med talentsporet er netop at udfordre engagerede og talentfulde elever, så de bliver så dygtige som muligt.

Du kan se indholdet i talentsporet i uddannelsesordningen på side 16. Klik her.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes