...
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

E-boks links - grundforløb


 
Du skal lige vide, når du går på grundforløb
-læs folderen her
 
Åbent Hus på Skive Tekniske Skole
- læs mere her

Rabat på træning i Kulturcenter Limfjord
 
 
Hvornår er skolen lukket?
 
Refusion af kost og logi
-læs mere her
 
Dobbelt husførelse?
-læs mere her
 
Kan du blive fritaget for nogle fag?
 
Hent tryllehatten og hav den klar til 1. skoledag

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes