...
At være i skolepraktik
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

At være i skolepraktik


At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som elev/lærling i en virksomhed.

Målet er at føre dig frem til en afsluttet uddannelse i det fag, du har valgt. Der er i skolepraktik ikke tale om ansættelsesforhold - men et tilbud.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du i hele forløbet, både mens du deltager i skolepraktik, og når du er udstationeret hos en arbejdsgiver, opfylder EMMA–kravene, og er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på www.praktikpladsen.dk.

En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Det betyder, at uddannelsesforløbet veksler mellem teori og praktik. I løbet af de enkelte praktikophold videreudvikler du de færdigheder og rutiner, som du har lært på skoleopholdene - og omvendt.

Praktikplan. For alle praktikperioderne er der udarbejdet en praktikplan for de enkelte uddannelser. Hensigten er at få praktikopholdene til at ligne dagligdagen i en virksomhed, samt at give flere erfaringer med det undervisningsmateriale, der er gennemgået på skolen.

Varighed

Din skolepraktikuddannelse har samme længde, som en uddannelse i en virksomhed. Perioden, fra du afsluttede grundforløbet, til du begyndte i skolepraktik, regnes ikke med i længden af din uddannelse. 

Hvis du får et restuddannelsesforhold i den samme uddannelse/det samme speciale, vil den tid, du har haft i skolepraktik, normalt blive fratrukket restuddannelsesforløbet.

Virksomhedsforlagt undervisning

Som skolepraktikelev får du mulighed for at komme i virksomhedsforlagt undervisning i en virksomhed i op til tre måneder ad gangen. Virksomhedsforlagt undervisning er med til at styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Samtidig skaber det grobund for, at du og virksomheden lærer hinanden at kende, hvilket efterfølgende kan føre til en delaftale eller et restlæreforhold.

EMMA krav

For at blive godkendt til at gå i skolepraktik, skal du opfylde EMMA- kravene. EMMA-kravene består af nedenstående:

Egnet: Du skal være egnet til at gennemføre den ønskede faglige uddannelse.

Mobil geografisk: Du skal være villig til at rejse/flytte til hele landet efter en ledig praktikplads.

Mobil fagligt: Du skal være indforstået med, om muligt, at skifte til et beslægtet fagområde inden for hele fællesindgangen, hvis det der er muligt at få en praktikplads.

Aktiv søgende: Sideløbende med at du går i skolepraktik, skal du fortsætte med at søge efter en praktikplads.

Praktikpladskonsulenten /din praktikansvarlige

Praktikpladskonsulenten/din praktikansvarlige er specialister inden for dit fagområde, og har direkte kontakt med erhvervslivet og virksomheder, der har praktikpladser.

Hvad kan du få hjælp til? Som du allerede ved fra dit arbejde med at søge praktikpladser, inden du blev optaget i skolepraktik, kan det være svært at stå alene med alle disse faser af praktikpladssøgning. 

Praktikpladskonsulenten, dine praktikansvarlige, kontaktlærer og vejledere kan du bruge til at hjælpe dig videre, når du har kontakt til en virksomhed eller til at få oversigt over elevsøgende virksomheder. Det kan være i form af firmaer, der gerne vil vide mere om uddannelsen, godkendelse, ansættelse af elever, løn, tilskudsmuligheder m.m.

Afdelingen arbejder hele tiden med kontakt til virksomheder, der ønsker at ansætte elever. Du kan få gode råd, et skulderklap, eller være heldig at få formidlet en praktikplads gennem praktikpladskonsulenten/din praktikansvarlige. Til gengæld forventer vi, at du selv er udfarende, følger med i udviklingen og gør en indsats for at skrive nogle knaldgode ansøgninger og tage initiativ til at komme videre.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes