...
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Introduktionskursus 8. klasse


Alle elever i 8. klasse skal 5 dage på introduktionskurser til ungdomsuddannelserne.

På introduktionskurserne får du en smagsprøve på, hvordan det er at tage en uddannelse på Skive Tekniske Skole.

Hvilke kurser?

Du kan vælge mellem introduktionskurser inden for disse ungdomsuddannelser:

  • HTX, Teknisk Gymnasium
  • EUD, erhvervsuddannelser
  • EUX, hvor du kombinerer en gymnasial uddannelse med en erhvervsuddannelse

På introduktionskurserne til erhvervsuddannelserne kan du vælge mellem:

Træ og møbler
Kurset giver en prøve på fagretningen ”Byggeri og indretning” og peger mod uddannelser til fx tømrer, snedker og møbelpolstrer.

Strøm, styring og it
Kurset giver en prøve på fagretningen ”Byggeri og indretning” og peger mod uddannelser til fx elektriker og forsyningsoperatør.

Auto
Kurset giver en prøve på fagretningen ”Mekanik og metal” og peger mod uddannelsen til fx personvognsmekaniker.

Smed og værktøjsmager
Kurset giver en prøve på fagretningen ”Mekanik og metal” og peger mod uddannelser til fx smed, industritekniker og værktøjsmager.

Teknisk design
Kurset giver en prøve på fagretningen ”Mekanik og metal” og peger mod uddannelsen til teknisk designer.

Mad til mennesker
Kurset giver en prøve på fagretningen ”Mad og sundhed” og peger mod uddannelser til fx gastronom og ernæringsassistent.

Hvad foregår der?

På introduktionskurserne oplever du studiemiljøet på Skive Tekniske Skole og Teknisk Gymnasium og møder andre unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse.

Vores uddannelser lægger vægt på kreativitet, og du kommer både til at bruge hoved og hænder. Undervisningen tager udgangspunkt i et projekt, hvor du både arbejder i gruppe med andre unge fra 8. klasse og selvstændigt, så du kan sætte dit eget præg på projektet.

På Teknisk Gymnasium og EUX møder du gymnasiets fag.

På erhvervsuddannelseskurserne arbejder du fx med design og computertegning og løsning af en opgave eller fremstilling af et produkt på et af skolens værksteder. Du lærer om materialer og maskiner og sammenhængen mellem teori og praksis.

Praktiske oplysninger

Vi har introduktionskurser for elever i 8. klasse i ugerne 9, 10 og 11. Du kan vælge mellem kurser på 2 dage eller 3 dage. Tilmelding sker på www.brobygning.net.

Tag praktisk tøj på, hvis du skal på værkstedet. Du er velkommen til at tage madpakke med og spise den i skolens kantine. Ellers kan du købe mad i kantinen, som har et stort udvalg af varm og kold mad, salat og brød mm.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes