...
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Brobygning 9. og 10. klasse


Brobygning er vejlednings- og undervisningsforløb i overgangen til ungdomsuddannelserne.

På Skive Tekniske Skoles brobygningsforløb afprøver du nogle af vores fag og undervisningsmetoder, så du kan finde ud af, om det er her du skal tage din ungdomsuddannelse.

Hvilke brobygningsforløb?

Du kan vælge brobygning inden for disse ungdomsuddannelser:

  • HTX, Teknisk Gymnasium
  • EUD, erhvervsuddannelser
  • EUX, hvor du kombinerer en gymnasial uddannelse med en erhvervsuddannelse

På brobygningen til erhvervsuddannelserne kan du vælge mellem:

Tømrer og snedker
Kurset giver en prøve på fagretningen ”Byggeri og indretning” og peger mod uddannelser til fx tømrer, maskinsnedker og snedker.

Boligmontering
Kurset giver en prøve på fagretningen ”Byggeri og indretning” og peger mod uddannelser til fx møbelpolstrer og autosadelmager.

Elektriker
Kurset giver en prøve på fagretningen ”Byggeri og indretning” og peger mod uddannelser til fx elektriker og forsyningsoperatør.

Auto
Kurset giver en prøve på fagretningen ”Mekanik og metal” og peger mod uddannelsen til fx personvognsmekaniker.

Smed og værktøjsmager
Kurset giver en prøve på fagretningen ”Mekanik og metal” og peger mod uddannelser til fx smed, industritekniker og værktøjsmager.

Teknisk design
Kurset giver en prøve på fagretningen ”Mekanik og metal” og peger mod uddannelsen til teknisk designer.

Mad til mennesker
Kurset giver en prøve på fagretningen ”Mad og sundhed” og peger mod uddannelser til fx gastronom og ernæringsassistent.

Hvad foregår der?

Under brobygningen oplever du studiemiljøet på Skive Tekniske Skole og Teknisk Gymnasium og møder andre unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse.

Vores uddannelser lægger vægt på kreativitet, og du kommer både til at bruge hoved og hænder. Undervisningen tager udgangspunkt i et projekt, hvor du både arbejder i gruppe med andre unge og selvstændigt, så du kan sætte dit eget præg på projektet.

På Teknisk Gymnasium og EUX møder du gymnasiets fag.

På erhvervsuddannelserne prøver du dig selv af i forhold til et eller flere erhverv. Det foregår på et af skolens værksteder, hvor du laver et produkt og lærer om materialer, metoder og maskiner.

Hvem er det for?

  • Alle elever i 10. klasse kan deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik.
  • Lærerne i 9. klasse vurderer, hvilke elever der kan deltage i brobygning.

Praktiske oplysninger

Vi har brobygning for elever i 9. og 10. klasse i uge 45. Du kan vælge mellem kurser på 2 dage eller 3 dage. Tilmelding sker på www.brobygning.net.

Tag praktisk tøj på, hvis du skal på værkstedet. Du er velkommen til at tage madpakke med og spise den i skolens kantine. Ellers kan du købe mad i kantinen, som har et stort udvalg af varm og kold mad, salat og brød mm.
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes