...
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Husregler for Erhvervskollegiet


Vi er hver dag mange mennesker, som skal fungere sammen på Erhvervskollegiet. Vi lægger vægt på et godt miljø, hvor der er plads til forskellighed, og vi tager hensyn til hinanden.

Det betyder, at:

• Du udviser en hensynsfuld adfærd, præget af respekt.

•  Alle henvisninger fra personalet skal følges.

•  Hele Erhvervskollegiet er røgfrit, både inde og ude.

•  I tidsrummet kl. 15.30 - 07.30 må der dog ryges i de opstillede pavilloner uden for  
    Erhvervskollegiet.

•  Euforiserende stoffer og alkohol i enhver form er strengt forbudt.

•  Du rydder op efter dig selv og behandler bygninger og inventar ordentligt.

•  Fra kl. 23.00 skal der være ro på alle værelser.

•  Studiekort og evt. værelsesnøgle er personligt og må ikke lånes ud.

•  Husdyr må ikke medbringes:

•  Våben og våbenligende genstande må ikke medbringes.

Regler er ikke skabt for at begrænse den enkelte, men for at skabe rum for alle.

Vi gør opmærksom på at der er inden- og udendørs videoovervågning.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes