...
Indhold og forløb
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Indhold og forløb, industrioperatør


Uddannelsen til industrioperatør har en varighed på max 2 år. Den består af et grundforløb med en samlet varighed på max 20 uger og tre hovedforløb på hver en varighed af 6 uger.

Grundforløb
• Kompetenceafklaring
• Førstehjælp
• Brandslukning
• Arbejdsmiljø
• IT kendskab
• Sorter, systematiser, systematisk rengøring, standardisering, selvdisciplin ( 5S)
• Samarbejde
• Kommunikation
• Praktiske opgaver på relevante værksteder
• Løbende forbedringer (Kaizen)
• Naturfag
• Projektarbejde
• Grundforløbseksamen.

Hovedforløb 1
• De 5 lean principper
• SMED omstillingstider på maskiner
• Operatørstyret vedligeholdelse
• Systematisk problemløsning
• Fejlsikring af produkter - design (POKE-YOKA )
• Engelsk
• Løbende forbedringer (Kaizen)

Hovedforløb 2
• PLC styring
• Lean værktøjer
• Robotbetjening (Programmering og betjening)
• Værdistrømsanalyse
• Lager og logistik
• Kunde- og leverandørforhold
• International studietur
• Engelsk

Hovedforløb 3
• Styring, fejlfinding, reparation og vedligehold (TMP)
• Vidensdeling- og læring
• Miljø- og energiforbedring
• Arbejdsorganisering
• Innovationsegnet produktion
• Produktionsprojekt, 1- 2 uger
• Svendeprøve

Praktikforløbene
I praktikforløbene arbejdes der med de elementer der indgik i skoleforløbene og opøvelse af en vis rutine i de kompetencer som uddannelsen indeholder.

Studietur
På hovedforløbet kommer du på en studietur, som du er med til at planlægge. Her besøger vi andre virksomheder og ser deres måde at beskæftige sig med Lean og produktion på.

Studieturens formål er også at styrke det sociale sammenhold i klassen. Der skal påregnes en virksomhedsudgift og evt. en lille egenbetaling i forbindelse med studieturen.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes