...
Skolens ordensregler
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Skolens ordensregler


Det skal være rart at være på vores skole. Vi lægger vægt på et godt skolemiljø og plads til forskellighed. Derfor er det vigtigt, at vi følger de fælles spilleregler.

 • Du skal udvise en hensynsfuld adfærd præget af respekt.
 • Rygning er ikke tilladt – dog særlige regler for kollegiet.
 • Enhver form for rusmidler er ikke tilladt, og du må heller ikke møde påvirket på skolen. Ved mistanke om påvirkning af euforiserende stoffer kan skolen forlange en test, inden du får lov til at deltage i undervisningen.
 • Du skal rydde op efter dig selv uanset hvor på skolen du færdes.
 • Du skal følge de vejledninger, regler og instrukser, der gælder for brug af udstyr, maskiner, IT samt for studie- og eksamensreglement.
 • Du skal parkere på de afmærkede parkeringspladser – du kan få parkeringsbøder.
 • Du har mulighed for at få et skab stillet til rådighed. Du skal selv sørge for hængelås.
 • Skolen har ingen forsikringspligt overfor elever/studerende. Den eneste undtagelse fra denne regel, er uheld i værksted og laboratorier. Ophold på skolen er dit eget ansvar. Du bør derfor undersøge, om du er forsikringsmæssigt dækket.
 • Skolen påtager sig intet ansvar overfor elevers/studerendes ejendele. Denne regel gælder ved bortkomne ting, tab, tyveri, beskadigelse m.v.
 • Fundne ting skal afleveres i receptionen.
 • En del af skolens arealer er videoovervåget, med det formål at beskytte mod tyveri og hærværk.  Vær opmærksom på denne sikkerhedsmæssige overvågning. Der er kun to autoriserede personer, som har adgang til at se videobåndene.
 • Ved alarm skal alle øjeblikkeligt gå udenfor til den samlingsplads, der er angivet på afdelingens brandinstruks.
 • Spisning foregår i skolens kantine og service må ikke fjernes fra kantinen.

Konsekvenser ved overtrædelse

I yderste konsekvens kan du ved en grov overtrædelse risikere at blive bortvist fra skolen, men den sædvanlige procedure er en advarsel og ved gentagne tilfælde en bortvisning.  Ved overtrædelse af straffeloven anmelder skolen dig til politiet.

 

Godkendt af SU på STS den 30. november 2012

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes