...
Studiecentret
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Studiecentret


I Studiecentret kan du træffe skolens studievejledere og en mentor og høre om SPS – Special Pædagogisk Støtte, som er et tilbud til dig, hvis du har brug for ekstra hjælp.

Du kan også få kontakt til en studievejleder fra Studievalg Midt- og Vestjylland, som kan vejlede dig inden for videregående uddannelse.

Studievejlederne kan både vejlede dig, inden du vælger uddannelse, og når du er elev på skolen. De kan give dig information og hjælpe dig gennem råd og vejledning, når det fx handler om:
• Planlægning af dit uddannelsesforløb
• Valg af fag, som matcher dine ønsker og forudsætninger
• Specialpædagogisk støtte, så du får nødvendige hjælpemidler stillet til rådighed
• Økonomi
• SU
• Løsning af praktiske problemer
• Andre ting, der påvirker dit uddannelsesforløb

  Åbningstider i Studiecentret

  Erhvervsuddannelser - EUD og EUX
  Personlig henvendelse i Studiecentret: 
  Mandag til torsdag  kl. 09.30 - 12.00


  Telefon henvendelse på tlf. 9914 9244: 
  Mandag - torsdag  kl. 14.00 - 15.00


  Skive Tekniske Gymnasium - HTX
  Telefon henvendelse på tlf. 6136 1627: 
  Onsdag og fredag kl. 09.00 - 13.00, eller efter aftale.


  Du er også velkommen til at sende en mail til Jesper Jansen Pedersen på jjp@skivets.dk 

  Studievejleder for videregående uddannelse

  Book en tid til vejledning på www.studievalg.dk/book.
  Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
  Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
  Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
  Skive Tekniske Skole
  Kongsvingervej 1
  7800 Skive
  Tlf.: 99 14 92 00
  Mail: sts@skivets.dk
  sikkerpost@skivets.dk
  © 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes